Beko的DryPoint®FDR膜式干燥机单元是一种紧凑的过滤器(过滤),干燥器(干燥器)和压力调节器(调节)的紧凑组合。它是最终位置应用的最佳解决方案。华体会下载地址FDR单元作为完全预装的,只需连接到压缩空气供应。华体会综合体育登录压力调节器可确保恒定压力在4-10巴里确保终点位置。

1 - 7的7个 |每页结果 |看法 |测量单位
1

物品 #

流速

连接尺寸(NPT)

维度A.

尺寸B.

尺寸C.

网价

添加到购物车/请求报价
FDR 2. N / A.2.09 SCFM. N / A.1/4 in. N / A.7.48 in. N / A.5.51 in. N / A.1.06 in. 引用 添加到购物车
请求报价
FDR 4. N / A.4.18 SCFM N / A.1/4 in. N / A.9.44 in. N / A.5.51 in. N / A.1.06 in. 引用 添加到购物车
请求报价
FDR 6. N / A.6.27 SCFM N / A.1/4 in. N / A.11.02 in. N / A.5.51 in. N / A.1.06 in. 引用 添加到购物车
请求报价
FDR 8. N / A.8.36 SCFM N / A.1/4 in. N / A.13.38 in. N / A.5.51 in. N / A.1.06 in. 引用 添加到购物车
请求报价
FDR 10. N / A.11.34 SCFM. N / A.1/4 in. N / A.13.38 in. N / A.6.88 in. N / A.1.06 in. 引用 添加到购物车
请求报价
FDR 12. N / A.12.55 SCFM N / A.1/4 in. N / A.16.14 in. N / A.6.88 in. N / A.1.06 in. 引用 添加到购物车
请求报价
FDR 17. N / A.16.73 SCFM N / A.1/4 in. N / A.18.50 in. N / A.6.88 in. N / A.1.06 in. 引用 添加到购物车
请求报价
1 - 7的7个 |每页结果 |看法 |测量单位
1