Beko的DryPoint M Plus膜式干燥器具有集成的纳米过滤器是用于在一个壳体中有效过滤和干燥的创新解决方案。它提供可靠的压缩空气干燥在恒定的压缩空气温度下,通过低吹扫空气需求节省能量,不需要污染干燥剂。另外,直接连接的过滤可防止膜上游的冷凝。

1 - 14,共14条 |每页结果 |看法 |测量单位
1

物品 #

流速

连接尺寸(NPT)

维度A.

尺寸B.

尺寸C.

网价

添加到购物车/请求报价
MDP 2 N / A.2.09 SCFM. N / A.1/4 in. N / A.10.43 in. N / A.1.81 in. N / A.1.06 in. 引用 添加到购物车
请求报价
MDP 4. N / A.4.18 SCFM N / A.1/4 in. N / A.12.40 in. N / A.1.81 in. N / A.1.06 in. 引用 添加到购物车
请求报价
MDP 6. N / A.6.27 SCFM N / A.1/4 in. N / A.13.98 in. N / A.1.81 in. N / A.1.06 in. 引用 添加到购物车
请求报价
MDP 8. N / A.8.36 SCFM N / A.1/4 in. N / A.16.34 in. N / A.1.81 in. N / A.1.06 in. 引用 添加到购物车
请求报价
MDP10 N / A.1134 SCFM. N / A.3/8 in. N / A.17 in. N / A.2.95 in. N / A.1.10 in. 引用 添加到购物车
请求报价
MDP 12. N / A.12.55 SCFM N / A.3/8 in. N / A.19.76 in. N / A.2.95 in. N / A.1.10 in. 引用 添加到购物车
请求报价
MDP 17. N / A.16.73 SCFM N / A.3/8 in. N / A.22.19 N / A.2.95 in. N / A.1.10 in. 引用 添加到购物车
请求报价
MDP 25. N / A.25.09 SCFM. N / A.3/4 in. N / A.22.57 in. N / A.3.94 in. N / A.1.34 in. 引用 添加到购物车
请求报价
MDP 35. N / A.33.46 SCFM N / A.3/4 in. N / A.24.59 in. N / A.3.94 in. N / A.1.34 in. 引用 添加到购物车
请求报价
MDP 45. N / A.43.29 SCFM. N / A.3/4 in. N / A.27.35 in. N / A.3.94 in. N / A.1.34 in. 引用 添加到购物车
请求报价
MDP 55. N / A.55.89 SCFM. N / A.3/4 in. N / A.29.98 in. N / A.3.94 in. N / A.1.34 in. 引用 添加到购物车
请求报价
MDP 65. N / A.67.21 SCFM. N / A.1 1/2 in. N / A.31.30 in. N / A.5.74 in. N / A.1.89 in. 引用 添加到购物车
请求报价
MDP 100. N / A.100.77 SCFM N / A.1 1/2 in. N / A.36.80 in. N / A.5.74 in. N / A.1.89 in. 引用 添加到购物车
请求报价
MDP 130. N / A.134.35 SCFM. N / A.1 1/2 in. N / A.42.75 in. N / A.5.74 in. N / A.1.89 in. 引用 添加到购物车
请求报价
1 - 14,共14条 |每页结果 |看法 |测量单位
1